Sứ mạng của trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

Sứ mạng của trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa
Ngày đăng: 30/12/2020 09:38 AM

  1.    Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ ở trình độ Trung cấp, Sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành trương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo được nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tự tìm việc làm, tự lập nghiệp cao;


  2.    Phát triển đồng bộ các yếu tố trong giáo dục nghề nghiệp, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên và cán bộ quản lý để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt trình độ cấp khu vực từ sơ cấp đến trung cấp có khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất;


  3.    Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động đào tạo về lập kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học, giới thiệuviệc làm cho học sinh, sinh viên khi ra trường;


  4.    Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;


  5.    Mở rộng loại hình đào tạo nâng cao, đào tạo lại cho doanh nghiệp và đào tạo cấp chứng chỉ quốc gia, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh lân cận; để thu hút đầu tư nước ngoài và xuất khẩu lao động. Mặt khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học theo xu hướng học tập suốt đời. /.
   

  Zalo
  Hotline